Tag Archives: آموزش دیجیتال

استفاده خلاقانه از تکنولوژی در مدارس هوشمند

در ۲۶ مارس ۲۰۱۴، حوزه های برتر مدارس هوشمند در دهمین سالگرد بررسی حوزه های آموزشی دیجیتال توسط مرکز آموزش و پرورش دیجیتال (CDE) و انجمن هیئت مدیره مدارس ملی (NSBA) اعلام گردید. در این بررسی، هیئت مدیره و حوزه های مدارس برتر که از تکنولوژی برای مدیریت حوزه خود، برقراری ارتباط با دانش آموزان، […]