Tag Archives: آموزش هوشمند

آموزش هوشمند در مدارس هوشمند

مدارس هوشمند اصول مدارس هوشمند به منظور آموزشی سودمند، که توسط دیوید پرکینز (David Perkins) و همکارانش در گروه تحقیقی پروژه ی صفر(Project Zero ) دانشگاه هاروارد مطرح شد ، بر پایه ی دو باور راهبردی است : یادگیری نتیجه ی تفکر است و همه ی دانش آموزان می توانند خوب فکر کردن را یاد […]

استفاده خلاقانه از تکنولوژی در مدارس هوشمند

در ۲۶ مارس ۲۰۱۴، حوزه های برتر مدارس هوشمند در دهمین سالگرد بررسی حوزه های آموزشی دیجیتال توسط مرکز آموزش و پرورش دیجیتال (CDE) و انجمن هیئت مدیره مدارس ملی (NSBA) اعلام گردید. در این بررسی، هیئت مدیره و حوزه های مدارس برتر که از تکنولوژی برای مدیریت حوزه خود، برقراری ارتباط با دانش آموزان، […]