Tag Archives: استفاده خلاقانه از تکنولوژی

استفاده خلاقانه از تکنولوژی در مدارس هوشمند

در ۲۶ مارس ۲۰۱۴، حوزه های برتر مدارس هوشمند در دهمین سالگرد بررسی حوزه های آموزشی دیجیتال توسط مرکز آموزش و پرورش دیجیتال (CDE) و انجمن هیئت مدیره مدارس ملی (NSBA) اعلام گردید. در این بررسی، هیئت مدیره و حوزه های مدارس برتر که از تکنولوژی برای مدیریت حوزه خود، برقراری ارتباط با دانش آموزان، […]