Tag Archives: تاریخچه بردهای هوشمند

تاریخچه برد های هوشمند

وایت برد های تعاملی یا همان برد های هوشمند، ابزار کمک آموزشی هستند که جایگاه خود را در کلیه کلاس های درسی جهان تثبیت کرده اند.این برد های هوشمند به معلمین اجازه می دهند تا تخته سیاه های قدیمی را با تکنولوژی های مدرن از قبیل کامپیوتر ها دیتا پروژکتور ها و صفحه های نمایش […]