Tag Archives: فایلهای صوتی-تصویری

لذت یادگیری با تخته های هوشمند

تخته هوشمند یک وایت برد محاوره ای است که شما می توانید به جای استفاده از ماژیک های متداول وایت برد، با یک کامپیوتر آن را کنترل نمایید. شما می توانید با استفاده از تخته هوشمند، دانش آموزان خود را برای تلاشی بیشتر از آنچه که برای هر درس دیگری انتظار دارید، مشتاق و علاقمند […]