Tag Archives: مدارس

تعریفی متفاوت از بردهای هوشمند

چرا باید در کلاس از تخته هوشمند استفاده کرد؟ معلمان سراسر دنیا  به توانایی این تکنولوژی در کلاس، پی برده اند. این تکنولوژی به یادگیری بیشتر دانش آموزانشان در مدت زمان کمتر، کمک می کند. طبق تجربه ی نویسنده، این فن آوری کمک  می کند تا  دانش آموزانی که علاقه شان را به یادگیری از […]

الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند

باسمه تعالی الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند تهیه: گروه تحقیق و توسعه و کنترل پروژه آبان ماه ۹۰ نسخه ۱٫۲ وزارت آموزش و پرورش مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات صفحه ۲ از ۱۷ فهرست -۱ مقدمه ………………………………………………………………………………… ۳ -۲ زیرساخت های مدرسه هوشمند …………………………………………………………….. ۳ -۱-۳ مجتمع های روستایی ………………………………………………………………………………………….. ۳ -۲-۳ مراکز […]