Tag Archives: هوشمند

برد الکترونیکی و مشخصه های بارز آن

هر چه بیشتر وارد قرن ۲۱ می شویم تکنولوژی بیشتر و بیشتر با زندگی ما آمیخته می شود. گوشی های هوشمند اکنون بسیار معمول و رایج شده اند. تبلت ها جایگزین کامپیوترها و لپ تاپ ها شده و رسانه های جمعی به امری بسیار ساده و بدیهی در زندگی روزمره ما تبدیل شده اند. به […]

حس یک تجریه جدید آموزشی

تکنولوژی آموزشی مطالعه ای در زمینه تسهیل و تسریع در امر آموزش و بهبود شیوه های ارائه مطالب است. تکنولوژی های نوین شانسی مضاعف در زمینه دستیابی به دانش و اطلاعات در اختیار قرار می دهد. بهره گیری از تکنولوژی های گوناگون در امر آموزش منجر به تغییرات مثبتی در شیوه های آموزشی در سراسر دنیا […]

استفاده خلاقانه از تکنولوژی در مدارس هوشمند

در ۲۶ مارس ۲۰۱۴، حوزه های برتر مدارس هوشمند در دهمین سالگرد بررسی حوزه های آموزشی دیجیتال توسط مرکز آموزش و پرورش دیجیتال (CDE) و انجمن هیئت مدیره مدارس ملی (NSBA) اعلام گردید. در این بررسی، هیئت مدیره و حوزه های مدارس برتر که از تکنولوژی برای مدیریت حوزه خود، برقراری ارتباط با دانش آموزان، […]

الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند

باسمه تعالی الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند تهیه: گروه تحقیق و توسعه و کنترل پروژه آبان ماه ۹۰ نسخه ۱٫۲ وزارت آموزش و پرورش مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات صفحه ۲ از ۱۷ فهرست -۱ مقدمه ………………………………………………………………………………… ۳ -۲ زیرساخت های مدرسه هوشمند …………………………………………………………….. ۳ -۱-۳ مجتمع های روستایی ………………………………………………………………………………………….. ۳ -۲-۳ مراکز […]