Tag Archives: یادگیری هوشمند

آموزش هوشمند در مدارس هوشمند

مدارس هوشمند اصول مدارس هوشمند به منظور آموزشی سودمند، که توسط دیوید پرکینز (David Perkins) و همکارانش در گروه تحقیقی پروژه ی صفر(Project Zero ) دانشگاه هاروارد مطرح شد ، بر پایه ی دو باور راهبردی است : یادگیری نتیجه ی تفکر است و همه ی دانش آموزان می توانند خوب فکر کردن را یاد […]