تفاوت مدارس هوشمند و مدارس معمولی

مدرسه های هوشمند به علت برخی از ویژگی ها با مدارس معمولی تفاوت های خاصی دارند. ویژگی های مدارس هوشمند شامل برنامه درسی، ارزیابی تحصیلی، مطالب آموزشی و مدیریت مدرسه برای آماده سازی دانش آموزان برای عصر اطلاعات است. استفاده از تجهیزات مدارس هوشمند همچون اسمارت بردها گامی بلند در جهت به روز کردن امکانات آموزشی در مدارس و آموزشگاه ها است.

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی مدرسه هوشمند به شکلی طراحی شده که دانش آموزان بتوانند به پیشرفت آموزشی مد نظر طی دوره ای خاص دست یابند. همچنین دانش آموزان می توانند دانش، مهارت، ارزش ها و اصول مد نظر و استفاده صحیح از کاربرهای زبانی متناسب با برنامه آموزشی را همراه و همگام با یکدیگر فرا بگیرند. نتایج آموزشی که در مدت زمان مشخصی باید به آن دست یابیم در برنامه آموزشی مدارس هوشمند طوری گنجانده شده که تمام دانش آموزان در یک سطح و همگام با یکدیگر پیش می روند. پروسه یادگیری در مدارس هوشمند شامل اهدافی چون یادگیری فعالانه و پویا است که در آن یادگیرنده معنای یادگیری را خودش می سازد.

ارزیابی تحصیلی

ارزیابی در مدارس هوشمند به صورت کلی در نظر گرفته شده است چرا که باید دستیابی، آمادگی، پیشرفت و نگرش را به صورت یک بسته کامل در نظر گرفت. دستیابی به معنای رسیدن به نتیجه دلخواه در امر آموزش است و به ما نشان می دهد که آیا دانش آموز آمادگی ورود به مرحله بعدی را دارد یا نه. آمادگی به معنای داشتن تجربیات مختلف در زمینه مطالب آموزش داده شده است. پیشرفت به معنای گامی به جلو برداشتن برای رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر است. ضعف و قوت های دانش آموزان نیز باید در این مرحله مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی تحصیلی در مدارس هوشمند بسیار متفاوت از مدارس معمولی است چرا که در این مدارس با بهره گیری از تجهیزات مدارس هوشمند مثل اسمارت برد و دیتا پروژکتور با استفاده از شبکه آنلاین اینترنت شیوه های آموزشی نیز بسیار متفاوت و دگرگون شده است.

مطالب آموزشی

استراتژی های جدید آموزشی در مدارس هوشمند به طور کامل با مطالب آموزشی با کیفیت ساپورت می شود. با بهره گیری از تکنولوژی های به روز مثل وایت برد هوشمند، معلمان مدارس هوشمند توانایی ارائه مطالب جدید و به روزی را دارند که در مدارس معمولی نمی توان از آنها بهره گرفت. با استفاده از پروژکتورها می توان مطالب بسیار با کیفیت را برای دانش آموزان ارائه کرد.

سیستم مدیریتی مدارس هوشمند

هدف اصلی مدیریت مدارس هوشمند مدیریت موثر و کارآمد منابع، امکانات و تجهیزات مدارس هوشمند برای نیل به اهداف آموزشی مورد نظر است. سیستم مدیریتی مدارس هوشمند کارکردهای اصلی همچون تکنولوژی، امنیت، مدیریت مدرسه، فعالیت های دانش آموزان، منابع آموزشی، منابع خارجی، تسهیلات و مدیریت منابع مالی دارد. مدیریت منابع و تجهیزات آموزشی در مدارس هوشمند از مهمترین وظایف سیستم مدیریتی مدارس است چرا که استفاده صحیح و بهینه از امکاناتی چون برد الکترونیکی از اهمیت بسزایی در مدارس هوشمند برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *