Tag Archives: آموزش کودکان استثنایی

تاثیر بردهای هوشمند بر یادگیری دانش‌آموزان

بهره‌گیری از فن‌آوری نوینی تحت عنوان آی‌بورد، باعث به وجود آمدن آثار مثبتی در آموزش شده است. بسیاری از مطالعات نشان دهنده وجود تاثیر مثبت این روش تعاملی تدریس بر روی دانش‌آموزان است. در این مطالعات نتایج مربوط به تاثیر استفاده از این فن‌آوری در آموزش کودکان استثنایی، توانایی درک مفاهیم در میان دانش‌آموزان ابتدایی […]