Tag Archives: آموزش

حس یک تجریه جدید آموزشی

تکنولوژی آموزشی مطالعه ای در زمینه تسهیل و تسریع در امر آموزش و بهبود شیوه های ارائه مطالب است. تکنولوژی های نوین شانسی مضاعف در زمینه دستیابی به دانش و اطلاعات در اختیار قرار می دهد. بهره گیری از تکنولوژی های گوناگون در امر آموزش منجر به تغییرات مثبتی در شیوه های آموزشی در سراسر دنیا […]

فواید ورود تکنولوژی در آموزش

قدم نهادن تکنولوژی در سیستم آموزش باعث بهبود این سیستم به میزان قابل توجهی شده است. تکنولوژی آموزشی در دنیای مدرن امروزی، کاربردها و فواید بسیاری را برای دانش آموزان در تمام رشته های تحصیلی به ارمغان آورده است. تبلیغات امروزه انسان ها با هر چیزی که مواجه می شوند، اثری از تکنولوژی در آن […]

تاثیر بردهای هوشمند بر یادگیری دانش‌آموزان

بهره‌گیری از فن‌آوری نوینی تحت عنوان آی‌بورد، باعث به وجود آمدن آثار مثبتی در آموزش شده است. بسیاری از مطالعات نشان دهنده وجود تاثیر مثبت این روش تعاملی تدریس بر روی دانش‌آموزان است. در این مطالعات نتایج مربوط به تاثیر استفاده از این فن‌آوری در آموزش کودکان استثنایی، توانایی درک مفاهیم در میان دانش‌آموزان ابتدایی […]