Tag Archives: مانیتور لمسی هوشمند

تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از بردهای هوشمند

بردهای هوشمند به مانند یک مانیتور بزرگ عمل می کنند، و هر آن چه را که در صفحه رایانه موجود باشد را نمایش می دهند. به علاوه ، بردهای هوشمند دارای حس گر  لمسی نیز هستند. آنها به کاربران اجازه می دهند تا با استفاده از لمس کردن مانیتور با آن کارکنند . برای مثال […]