Tag Archives: مدارس هوشمند

تاثیر بردهای الکترونیکی در مدارس هوشمند

درست مانند پیشرفت تکنولوژی که به سرعت در حال افزایش است، تخته های هوشمند نیز در حال تبدیل شدن به یک ابزار کلیدی در کلاس‌های درس مدارس هوشمند هستند. این ابزارهای قدرتمند بصری، در جهانی که به طور فزاینده ای در حال دیجیتالی شدن است، انقلابی در شیوه‌های ادارۀ کلاس معلمان در اموری چون نحوۀ  […]

آموزش هوشمند در مدارس هوشمند

مدارس هوشمند اصول مدارس هوشمند به منظور آموزشی سودمند، که توسط دیوید پرکینز (David Perkins) و همکارانش در گروه تحقیقی پروژه ی صفر(Project Zero ) دانشگاه هاروارد مطرح شد ، بر پایه ی دو باور راهبردی است : یادگیری نتیجه ی تفکر است و همه ی دانش آموزان می توانند خوب فکر کردن را یاد […]