Tag Archives: کامپیوتر

انواع فناوری در کلاس درس

معلمان از فن آوری برای نمایش اطلاعات، ایجاد نمودار، نظارت بر دانش آموزان و ارتباط با آنها استفاده می کنند. دانش آموزان از تکنولوژی برای یادگیری، تمرین و گسترش آنچه که آموخته اند، استفاده می کنند. به منظور رقابت در جهان، دانش آموزان باید به فن آوری دسترسی داشته باشند. عملکرد • از تکنولوژی برای […]

تخته های هوشمند برای آموزش عالی

تخته  هوشمند ابزاری برای آموزش است که اجازه می دهد تا کامپیوتر تصاویر را بر روی برد با استفاده از یک ویدئو پروژکتور نمایش دهد. دانش آموز می تواند با استفاده از انگشتان خود مانند ابزار کامپیوتر به طور مستقیم با صفحه نمایش تخته هوشمند کار کند. آیتم ها را می توان جابه جا و […]

لذت یادگیری با تخته های هوشمند

تخته هوشمند یک وایت برد محاوره ای است که شما می توانید به جای استفاده از ماژیک های متداول وایت برد، با یک کامپیوتر آن را کنترل نمایید. شما می توانید با استفاده از تخته هوشمند، دانش آموزان خود را برای تلاشی بیشتر از آنچه که برای هر درس دیگری انتظار دارید، مشتاق و علاقمند […]